Επίθεση ούτως ή άλλως;


Alexthereaper
Επίπεδο 3
Πόντοι ζωής
100 %
Εμπειρία
4 %
Δύναμη
10
Επιδεξιότητα
7
Κινητικότητα
9
Φυσική κατάσταση
9
Χάρισμα
9
Νοημοσύνη
7
Πανοπλία 67
Ζημιά 3 - 5
Προσοχή

Αυτό το αντικείμενο θα μετατραπεί σε Δεμένη Ψυχή μόλις το φορέσεις!Περιγραφή χαρακτήρα

--κανένας--