Επίθεση ούτως ή άλλως;


luz_de_la_luna
Επίπεδο 43
Πόντοι ζωής
100 %
Εμπειρία
11.86 %
Δύναμη
71
Επιδεξιότητα
105
Κινητικότητα
114
Φυσική κατάσταση
55
Χάρισμα
125
Νοημοσύνη
87
Πανοπλία 1433
Ζημιά 81 - 103
Προσοχή

Αυτό το αντικείμενο θα μετατραπεί σε Δεμένη Ψυχή μόλις το φορέσεις!Τάγμα: ios [ios]

Περιγραφή χαρακτήρα

--κανένας--